6a00d8345252b26

نکات زیادی در پذیرایی از میهمانان وجود دارد که به فرهنگ محلی و رسم و رسوم افراد و خانواده ها باز میگردد . فرهنگ خانواده ها و سنین مختلف با هم متفاوت است . این نکات شاید فرمول واقعی نباشد ولی هم اکنون در جامعه تا حدودی کم و بیش رواج دارد . یکی از نکاتی که برای پذیرایی میهمانان لازم است رعایت شود پذیرایی و نوشیدنی های خنک یا گرم است . اگر قرار است گرم باشد باید مراقب باشید سرد نشده باشد مگر اینکه میهمان سرد طلب کرده باشد . یا برعکس اگر قرار است نوشیدنی کاملا خنک باشد مراقب باشیم که گرم نشده باشد . آراستگی ظاهری خود و افراد خانواده را فراموش نکنیم . اگر مشکلی وجود دارد یا با خانواده درگیری داشته ایم جلوی میهمانان بروز ندهیم . فرزندان و خانواده را جلوی میهمانان سرزنش نکنیم و ایجاد سرو صدا نکنیم . اگر ما میهمان داریم همسایگان ما گناهی نکرده اند که شاهد سر و صدای بلند خصوصا دیروقت شبانه ما باشند . رعایت حقوق همسایگی را حتما بکنیم .

Caneel_Bay_E403-032x024x01-m

به همه مییهمانان به یک اندازه توجه کنیم . هدایا را جلوی روی خود میهمان حتما باز کنیم و تشکر کنیم . اگر آهسته غذا میخورند تا آخر غذا , تنهایشان نگذاریم . اجازه دهید میهمان بیشتر از میزبان گفتگو و صحبت کند . خنده از لبان تان محو نشود . بهتر است کمتر غذا درست کنید و بیشتر کنار میهمان باشید تا بیشتر به انان خوش بگذرد . خود را با کار زیاد خسته نکنید که نزد میهمان با دهان دره و خمیازه بنشینید . زیاد به مهمان اصرار نکنید . تعارف هم حدی دارد . و اما اگر مهمان شما بخواهد از دستشویی استفاده کند حتما همراهی کنید و راه را نشان دهید و اگر لازم است کلید چراغ را نشان دهید . اگر سیفون یا شیرهای منزل شما قلق خاصی دارد  حتما این نکته را هم به آنان یادآوری کنید که مهمان دچار دردسر نشود . پیش دستی های میوه را به دفعات تمیز و خالی کنید .

2009_01_09-orangepeel

موقع پذیرایی از میهمان مشغول گفتگو با تلفن و موبایل نشوید . بعدا فرصت زیاد است ! از لحظاتی که به دست آمده نهایت استفاده را ببرید و اجازه دهید به شما و میهمان تان خوش بگذرد .

 

مدیریت در نحوه پذیرایی ( ورودی ) 2

 

مباحث فنگ شویی را مطالعه کنید .