148472_020

قبل از هرکاری یکی از تدابیر مهم نصب و تعبیه یک تهویه هوای قوی است که میهمانان پس از ورود به محوطه و فضای رستوران بوی غذا نگیرند ! این معضل اکثر رستوران های جامعه ماست . حتی در میان رستوران هایی که غذا و سرویس بسیار خوبی دارند این مشکل نمود زیادی دارد . تهوه هوای سالن رستوران و کافی شاپ بسیار مهم است .

smoking-non-smoking-area

جدا کردن سیگاری و غیر سیگاری یکی از تدابیر بسیار مهمی است که حتما باید در رستوران ها و اماکن صورت بگیرد . البته خیلی خیی پسندیده است که کاملا ممنوع شود ولی درغیر این صورت باید حق و حقوق غیرسیگاری ها کاملا حفظ شود .  تهویه مناسب و اختصاص قسمتی از محیط و فضا به سیگاری ها کاری بسیار پسندیده و مشتری مدارانه است .

 

مباحث فنگ شویی را مطالعه کنید