3757

 

نکته 8 - در نظر داشته باشید آقایان کارشان بسیار دقیق است ولی برای کارهایی که نیاز به ظرفت دارد خانمها کارآمد تر هستند . مثلا برای مرتب کردن داخل کمد ها و چیدن وسایل داخل کابینت و کمد خانمها واردتر هستند . کارهای کلی تر را به عهده آقایان و کارهای ظریف و سبک تر را به عهده خامها واگذار کنید .

 

نکته 9 - از حرف زدن با کارورزان در بین کار خودداری کنید . تمرکز در کار باعث اخذ نتیجه بهتری میشود .اگر کارورز از موبایل استفاده میکند گوشزد کنید که تا پایان کار آن را خاموش کند .

 

نکته 10 - در میان کار مرتب کارورز را به گوشه ای دیگر فرانخوانید و در بین کارشان وقفه ایجاد نکنید . از این کار به کار دیگری نپردازید . یک کار را کامل تمام کنید و اتاق و کمد را مرتب کنید و کف و سقف را نظافت کنید و سپس به اتاق دیگر بروید و به کار دیگر بپردازید . پس از سرکشی و اطمینان از اتمام در در یک گوشه به گوشه دیگر بروید .

 

نکته 11  - در حین کار لیوان و آب برای کارورز در دسترس باشد ولی نه به گونه ای که زیر دست و پا باشد !

 

نکته 12 - برخی کارورزان عادت به جمع آوری پس از نظافت ندارند . به آنها بیاموزید که نظافت با نظم و ترتیب توام است . پس از بهم ریختن و نظافت کردن , حتما نظم و ترتیب را رعایت کنند و بدون گرفتن کمک از دیگران دوباره آنجا را به صورت دلخواه جمع و جور کنند و بهم ریخته آنجا را ترک نکنند . به مرور به صورت عادت در خواهد آمد .

 

نکته 13 - هنگام استفاده از شوینده ها و محلول ها حتما نظارت دقیق داشته باشید که از سوی کارورز ناشی دچار مشکل نشوید . فرش ها را حتما هنگام نظافت جمع کنید و در مخلوط کردن شوینده ها با آب نظارت و دقت کافی داشته باشید . مراقب باشید بطری های شوینده ها زیر دست و پا و دم دست رها نشوند .

 

نکته 14 - همیشه نظافت سرویس های دستشویی و حمام در مرحله اخر انجام شود زیرا احتمالا در بین کار باید اقلامی را در حمام شستشو دهید و اینکار دوباره باعث ایجاد بهم خوردگی در آنجا میشود .

 

بانک اطلاعات اعزام میهماندار,کارورز

مدیریت پذیرایی و نظافت در منزل و اماکن

ادامه دارد ......