laundry9

فضایی که در خانه برای شستن لباس ها اختصاص داده اید چه کوچک و چه اتاقی بزرگ و جادار باشد، با داشتن لوازم مناسب و سازمان دهی اصولی می توانید سختی و دشواری شستن و تمیز کردن لباس ها را کاهش دهید. جای شک نیست که فضایی روشن و مرتب می تواند تاثیر مثبتی بر روحیه ما داشته باشد تا کارهای لازم را در آن انجام دهیم.

لوازم خانگی خود را ارتقا دهید
لوازم خانگی خود را روی هم قرار دهید
رنگ اضافه کنید
شلوغی ها را مرتب کنید
اتوکشی و ارگونومی خانوار