mic22

سریع، سالم و خوشمزه: امروزه، به لطف نسل جدیدی از مایکروفرها، می توانید به طور همزمان از هر سه ویژگی فوق برخوردار شوید. شاید سخت تر از هر زمان دیگری بتوانید وقت کافی برای پختن غذاهای مقوی پیدا کنید، اما این دستیار آشپزی مفید و کاربر پسند به شما کمک می کند که راحت تر غذاهایی خوشمزه را برای خانواده و دوستانتان تهیه کنید.

یخ زدایی به شیوه مناسب

بخار پز کردن آسان

هر وقت لازم داشته باشید، غذا گرم است

نظافت آسان با بخار