laundry0

هیچ چیز به اندازه یک پیراهن تمیز و با طراوت تأثیر گذار نیست، اما هیچ کاری هم به اندازه شستن برای لباس مضر نیست. اما نباید این جوری باشد—به شرطی که لباس ها را به نحوی صحیح بشویید. در اینجا یکی سری بایدها و نبایدهایی که لازم است هنگام شستن لباس رعایت گردد ارائه شده است.

باید های لیاسشویی

شستشوی لباس با صابون

شستشوی لباس و مقدار صحیح شوینده ها

شستشوی لباس های تیره

شستشوی صحیح و نکان مهم و مفید در نکات خانه داری سفره خونه