1097tuty92
رعایت اصول بهداشت فردی و محیطی توسط کارکنان بخش خوراک و نوشیدنی درحفظ سلامت میهمانان و پرسنل هتل ها نقش اساسی دارد و تمامی عامل بخش خوراک و نوشیدنی از کارکنان گرفته تا مدیران و بازرسین بهداشت اذعان دارند که رفتارهای بهداشتی جزء لاینفک حرفه خوراک و نوشیدنی است.


لذا شاغلین این بخش باید در کنار اطلاعات حرفه ای شغل خود، اطلاعات بهداشتی خود را نیز ارتقاء دهند. بعنوان مثال یک سرآشپز کاملاً حرفه ای را نمی توان با روپوش کثیف ، بدون کلاه و دستکش و با موهای بلند تصور کرد یا یک میزبان حرفه ای را هیچگاه نمی شود با دندانهای جرم گرفته و با یقه کثیف تصور کرد. وی باید فردی مرتب و تمیز باشد که تمیزی و پاکیزگی را به شما القاء نماید.
اما متاسفانه درعمل ، برخی از مدیران خوراک و نوشیدنی و بازرسین بهداشت از رفتارهای غیر بهداشتی برخی پرسنل این بخش شکایت دارند.
نتایج بررسی و مصاحبه با افرادی که اخلاق حرفه ای و بهداشتی را رعایت نمی کنند، نشان می دهدکه این عملکرد غیر حرفه ای و غیر اخلاقی ریشه در علل ذیل دارد:

1.       نارضایتی از محیط کار
عوامل متعددی در محیط کار موجب بروز نارضایتی پرسنل می گردد  و این نارضایتی موجب بروز رفتارهای ناسازگارانه در محیط کار است. تا جاییکه پرسنل ناراضی دست به اعمال مخرب در محیط کار می زنند. یکی از روشهای آسان تخریب در محیط کار، بی توجهی به  وظایف بهداشتی است. مهم ترین عوامل بروز این نارضایتی عبارتند از :

1-1: توجه مدیران به تامین نیازهای نخستین (فیزیولوژیکی و ایمنی) وعدم توجه به نیازهای اجتماعی و روانی و کوتاهی در ایجاد و پرورش خودشکوفایی پرسنل که به موجب آن ، احساس محرومیت بروز کرده و درنهایت به تعارض و ناسازگاری بین کارکنان و سازمان منتهی می شود.
2-1: عدم توجه به عوامل انگیزشی و سعی مدیران در برآورده کردن نیازهای سطح پایین کارکنان که در عملکرد مثبت افراد نقشی ندارد.
3-1: بی عدالتی در پرداخت حق الزحمه ها:
پژوهش های به عمل آمده نشان می دهدکه وقتی افراد احساس می کنندکه حقوقشان بامیزان تلاششان هماهنگ نیست از میزان تلاش خود می کاهند .
4-1: عدم وجود سیستم تشویقی مناسب درباره پرسنل خلاق
5-1: ترفیع بدون در نظر گرفتن شایستگی افراد  براساس روابط دوستی و فامیلی.
6-1: استخدام افراد بی صلاحیت
7-1: عدم ارزیای از عملکرد پرسنل به عبارتی یکسان بودن کلیه پرسنل از دید مدیران چه پرسنل کم کار و چه پرسنل خلاق و وظیفه شناس

2.       نداشن روحیه آموزش پذیری و مقاومت در برابر اهداف سازمانی
برخی از شاغلین بطور اتوماتیک در برابر تغییرات و اهداف سازمانی مقاومت نمی نمایند و این عامل ریشه در فرهنگ و اخلاق این افراد دارد. چنین افرادی در بین خانواده خود نیز روحیه جمع ستیزی و مخالفت با اطرافین داشته در مقابل هر عامل مثبت یا منفی جبهه گیری می نمایند.

اما مدیران جهت مقابله با چنین افرادی و چنین رفتارهایی چه سیاستی را باید پیش بگیرند؟

الف- پیشنهاد می شود در وهله اول بدنبال جواب این سوالات در محیط کار خود بگردید:

چرا برخی پرسنل شما کم کار هستند؟ آیا ایشان به شغل خودبی علاقه هستند؟آیا به اندازه کافی آموزش ندیده اند؟ تاکنون چه برنامه هایی برای تقویت روحیه  حس وظیفه شناسی آنها انجام داده اید؟ آیا هیچ وقت عملکرد تک تک آنها را ارزیابی نموده و افراد خلاق و پر کار را شناسایی کرده اید؟ آیا میزان حقوق پرداختی شما با میزان کار ایشان هماهنگی دارد؟ آیا از حفظ حرمت و شخصیت افراد توسط خود و مدیرانتان نسبت به پرسنل اطمینان دارید؟ و بسیاری سوالات دیگر که جستجو پاسخ این سوالات کمک شایانی به حل مسئله می نماید.

ب- مطالعات آسیب شناسی درباره رفتارسازمانی پرسنل نشان داده که روشهای ذیل بعنوان پیشگیری و درمان تضاد های رفتاری پرسنل علی الخصوص در رفتارهای غیر بهداشتی موثر است

1.       آموزش و یادآوری مستمر وظایف بهداشتی
2.       ارزیابی عملکرد بهداشتی پرسنل و ایجاد سیستم تشویق و تنبیه مناسب
لازم به ذکر است که یک ارزیابی موثر باید در نهایت به یک اقدام تشویقی یا تنبیهی از سوی مدیریت منتهی شود درغیر اینصورت هیچ اثری درعملکرد پرسنل نخواهد داشت.
3.        ایجاد سیستم ارزیابی اولیه در زمان استخدام پرسنل و استفاده از تست های روان شناسی بمنظور جلوگیری از استخدام افرادی که روحیه مشارکت جمعی نداشته و اعتقادی به اصول بهداشتی ندارند.

لازم به ذکر است تهیه چنین تست هایی در تخصص روان شناسان می باشد اما در صورت عدم دسترسی به متخصصین می توانید با تهیه چک لیستی از ظاهر افراد جویای کار ومصاحبه با ایشان افراد بهتری را جهت مشاغل بهداشتی و غذایی انتخاب نمایید.
لباس و نحوه پوشش فرد تاحد زیادی نشان دهنده شخصیت فرد خواهد بود و می توان ادعا نمود که افراد ژولیده که به تمیزی لباس خود اهمیت نمی دهند، درمحیط کار نیز بی نظم هستند وبه پاکیزگی ایونیفورم خوداهمیت نخواهند داد یا فردی که به بهداشت فردی اهمیت نمی دهد از درخشندگی یا عدم درخشندگی دندان هایش به عنوان مثال ، قابل شناسایی است.

4.       ایجاد انگیزه های فیزیکی، اجتماعی و روانی مانند برقراری رابطه عاطفی با پرسنل ضمن حفظ حرمت جایگاه مدیران و تامین تسهیلات رفاهی جهت پرسنل. گاه انجام یک دوره معاینه و آزمایشات پزشکی می تواند انگیزه کاری پرسنل را تا حد زیادی افزایش دهد و اثبات نمایدکه شما تا چه حد برای سلامت پرسنل تان اهمیت قائل هستید.
5.       پرهیز از ترفیع و ارتقای افراد بی صلاحیت در محیط کار
6.       حفظ حرمت افراد در محیط کار

از شف عندلیب   http://karadacademy.com

آموزشگاه آشپزی و قنادی و هتلداری و گردشگری " کاراد "