شرایط و مراحل گذراندن دوره های کوتاه مدت گردشگری

 

* شرایط لازم جهت شرکت در دوره های کوتاه مدت گردشگری:
-تسلط کامل به زبان انگلیسی ( برای مدیران فنی) و سایر زبان های رایج (برای راهنمایان تور)
-داشتن حداقل 25 سال سن جهت احراز پست مدیریت فنی
-داشتن حداقل مدرک لیسانس ( برای مدیران فنی) و حداقل مدرک دیپلم ( برای راهنمایان تور و هتلداری)
-داشتن تابعیت ایرانی
* توضیح:
- کلیه فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با جهانگردی اعم از رشته مدیریت جهانگردی، جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، بازاریابی گردشگری و برنامه ریزی توریسم( در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا) به شرط شرکت در آزمون مصاحبه ورودی، آزمون جامع پایان دوره و کسب حدنصاب قبولی در هر دو آزمون از گذراندن دوره مدیریت فنی معاف می باشند.
- کلیه فارغ التحصیلان مقطع کاردانی رشته خدمات جهانگردی گرایش گشت سفر به شرط شرکت در مصاحبه ورودی، آزمون جامع پایان دوره و کسب حدنصاب قبولی در هر دو آزمون مجاز به اخذ گواهینامه دوره راهنمایان تور می باشد.

* مراحل ثبت نام و شرکت در دوره های کوتاه مدت گردشگری:
- مراجعه به یکی از موسسات تحت نظارت دفتر برنامه ریزی آموزشی و آگاهی از شرایط ثبت نام
- شرکت در آزمون ورودی و ثبت نام در دوره پس از قبولی در آزمون
- حضور مستمر در تمام کلاس ها، سمینارها و سفرهای مرتبط
- کسب حدنصاب لازم در آزمون های پایان دوره جهت شرکت در آزمون جامع
- شرکت در آزمون جامع( هماهنگ پایان دوره) و کسب حدنصاب لازم جهت اتمام دوره آموزشی

* مراحل صدور گواهینامه پایان دوره آموزش های کوتاه مدت گردشگری:
- تکمیل پرونده آموزشی فراگیر توسط موسسه مجری
- ارسال پرونده آموزشی از موسسه به دفتر برنامه ریزی آموزشی جهت صدور گواهینامه
- صدور گواهینامه و تایید آن توسط مدیریت دفتر برنامه ریزی آموزشی
- ارسال گواهینامه به موسسه مجری جهت ارائه به فراگیر
مقاله هایی در باره این موضوع