مشخصات دروس راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي در موسسات تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

 

 

دوره راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي

 

 

 

رديف

عنوان درس

كد درس

تعداد ساعات

1

شناخت اماكن  تاريخي ايران

01-102

34

2

جغرافياي جهانگردي ايران و نقشه خواني

02-102

40

3

معماري ايران و جهان

03-102

34

4

آشنايي با ميراث فرهنگي و هنرهاي سنتي ايران

04-102

17

5

فرهنگ و اقوام ايران زمين

05-102

17

6

شناخت روحيات ملل

06-102

12

7

زبان تخصصي

07-102

34

8

اكوتوريسم و طبيعت گردي

08-102

17

9

شناخت موزه هاي ايران

09-102

17

10

آشنايي با تاريخ سياسي اجتماعي معاصر ايران

010-102

17

11

فنون و مهارت هاي تور گرداني

011-102

34

12

شناخت صنعت گردشگري

012-102

17

13

بهداشت سفر و كمكهاي اوليه

013-102

17

14

آموزشهاي عملي (اجراي تور)

014-102

34

15

كارگاه الگوي رفتاري

015-102

8

16

فن بيان

016-102

8

17

سمينار مرتبط

017-102

8

 

جمع

ـــ

365

 

 

مقاله هایی در باره این موضوع

مشخصات دروس مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري

نمونه سوالات (تاسیسات گردشگری) دوره مدیریت گردشگری 4