مشخصات دروس دوره پذیرش گری در موسسات تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری ایران

دوره پذيرشگري هتل

 

 

 

دوره پذيرشگري هتل

 

رديف

عنوان درس

كد درس

تعداد ساعات

1

اصول و مباني بخش پذيرشگري (‌فرانت آفيس)

01-118

16

2

اهداف ارتباط با بخش فرانت آفيس

02-118

8

3

آشنايي با واحدهاي اقامتي

03-118

2

4

نيروي انساني و كاركنان فرانت آفيس

04-118

8

5

اهميت و ويژگيهاي پذيرش (‌رسپشن)

05-118

16

6

اهميت و ويژگيهاي ذخيره ها (‌رزرواسيون)

06-118

8

7

ويژگي و خصوصيات Back Office ( مالي و پشتيباني)

07-118

12

8

بهداشت فردي، جمعي، محيط كار

08-118

6

9

كارورزي

09-118

40

 

جمع

ـــ

120

 

 

مقاله هایی در باره این موضوع

نمونه سوالات (تاسیسات گردشگری) دوره مدیریت گردشگری 4

مشخصات دروس مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري