1abhtgtr34901

گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ( ISO 9001 )
requirements of a quality management system

در سال 1978 کمیته فنی 176 سازمان بین المللی ایزو سری استانداردهای ایزو 9001 را به دنیا ارائه نمود . هدف از تدوین این سری استاندارد بوجود آوردن الگوی بین المللی برای پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت بود که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت .سیستمهای مدیریت کیفیت به منظور حفظ سطح کیفیت تعریف شده و بهبود کیفیت از طریق اصلاح فرایندها در سازمان پیاده سازی می شود . امروزه واحدهای خدماتی نیز همانند واحدهای صنعتی به دلیل منافع بسیارحاصل از این سیستم ها علاقه زیادی به

استقرار مدیریت  کیفیت نشان می دهند . استاندارد ایزو 9001 ویرایش سال 2000 میلادی به راحتی می تواند برآورده شدن نیازهای مشتریان را که در نتیجه ایجاد رضایت و بالا بردن اعتماد او نسبت به سازمان پدید می آید تضمین نموده با توجه به نگرش فرایند گرانی تمام فعالیتهای سازمان را در رابطه با مشتری دربر گیرد . این استاندارد با هر نوع فعالیتی که سازمان انجام می دهد سازگار شده سازمان می تواند به راحتی این تطابق را ایجاد نماید .

یک سازمان با دریافت گواهینامه ایزو برای همه روشن می کند که سیستم مدیریت آن توسط شخص ثالث بیطرفی مورد ممیزی و بازرسی قرار گرفته است بنابراین اعتماد مشتری به چنین سازمانی بیش از سازمانهای دیگر است . شایان ذکر است که منافع حصل از استقرار سیستم در یک سازمان فقط به کسب اعتماد مشتری و دستیابی به سهم بیشتر در بازار خلاصه نمی شود بلکه منافع بسیاری برای مدیریت سازمان در پی خواهد داشت که برخی از آنها به شرح ذیل می باشد :

* بهبود در برنامه ریزی سازماندهی و کنترل سازمان توسط مدیریت

* بازاریابی موثر و کارآمد در جهت افزایش تعداد مشتریان

* بالا بردن سطح رضایت مشتریان از طریق ایجاد اطمینان بیشتر و ارائه خدمات بهتر به آنان

* اعمال کنترل های موثر بر فرایندها و بهبود روشها

* کاهش هزینه ها ضایعات دوباره کاریها و تعداد خطاها

* بهبود کیفیت و نحوه ارائه خدمات

http://www.iso.org