2233

عوارض خروج از کشور

 

bank melli TaxORG

اطلاعات مربوط به عوارض خروج از کشور ایران در سال 1393

بر اساس نامه شماره 23416/200 مورخ 92/12/21 سازمان امورمالیاتی کشور (احكام مالياتي قانون بودجه سال 1393 كل كشور) مبالغ عوارض خروج از کشور ایران به شرح ذيل مي باشد:

 
عوارض خروج از کشور هر زائر حج تمتع،عمره و عتبات عالیات عراق در سال 1393

از مرز هوائی مبلغ 375،000ریال و از مرز زمینی مبلغ 125،000ریال تعیین شده است.

عوارض خروج سایر مسافرین در مقاصد گردشگری و سیاحتی از:

در مقاصد گردشگری از طریق : مرزهای هوائی کشور برای هر نفر: 750/000ریال

در مقاصد گردشگری از طریق : مرزهای زمیــنی و دریـائی  هر نفر: 250/000ریال

در مقاصد زیارتــــــی عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات ۵۰ درصد (نصف) عوارض تعیین شده گردشگری فوق می باشد.

((شماره حساب سیبا 2110100250009 نزد بانک ملّی ایران به نام اداره کل امور مالیاتی))

 با توجه به احتمال تغییرات در بخشنامه ها از لحاظ مبلغ و شماره حساب ، لطفا قبل از واریز وجوه فوق از بانک هم استعلام دقیق به عمل آورید. از bsbtour.com