IDS_Koln_2012_-13

برنامه نمایشگاه های دندانپزشکی در سال های آینده در کشورهای دیگر , استخراج از سایت :

 

http://english.ids-cologne.de/en/ids/home/index.php

روی تصاویر زیر کلیک کنید تا تصویر بزرگتر و واضح تر را مشاهده کنید : در زیر محل و تاریخ  نمایشگاه های سال 

10 - 14 ماه مارس 2015

 

و محل و تاریخ برگزاری نمایشگاه های سال 2014 و 2015 و 2016 و 2017 را خواهید دید :

 

IDS_Koln_2014-15

البته احتمال تغییر تاریخ ها و محل های برگزاری هست و قبل از ترتیب برنامه حتما در سایتی که در بالا آدرس داده شده , بازبینی فرمایید .


برگزاری تورهای تخصصی و سفارشی افراد و گروهها 2012 و  2013  و 2014  و 2015

 

برنامه و تاریخ نمایشگاه های خارجی

برنامه و تاریخ نمایشگاه های داخلی