1afee1

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، تجهیزات بسته بندی و ذخیر سازی و سیستمهای فن آوری موادغذایی (GIDA World food & Ipack Istanbu) در استانبول برگزار می شود.

این نمایشگاه از تاریخ   7-4 سپتامبر    2014  میلادی در کشور ترکیه برگزار می گردد.

تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع ذیربط می توانند در صورت تمایل به مشارکت ، درخواست خود را با درج متراژ مورد نظر خود از طریق دورنگار 21912802 اعلام و در صورت نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی و آگاهی از تسهیلات در نظر گرفته شده با شماره تلفن های    21914172-  22662860   -   21912766  تماس بگیرند.