baft_astin_1_

روش بافت و کم کردن آستین لباس بافتنی

آستین هم60 عدد سر انداخته حاشیه را میبافیم بعد برای بافت مدل یک دفعه توی یک رج 20 عدد اضافه میکنیم تعداد دانه ها بشود 80 عدد و بافت را ادامه میدهیم تا هر 7رج رفت و برگشت در ابتدا رج زیر و رج رو یکی اضافه میکنیم یعنی در یک رج رفت و برگشت دوتا دانه در ابتدا رج اضافه میکنیم .وقتی رسیدیم به حلقه استین باید تعداد دانه ها به 100 عدد برسد و به

حلقه استین که رسیدیم در ابتدا رج 5عدد کور میکنیم ادامه بافت
رج پشت 5عدد کور میکنیم ادامه بافت
رج بعدی 4 عدد کور میکنیم ادامه بافت
رج پشت 4عدد کور میکنیم ادامه بافت
رج بعدی 3عدد کور کرده ادامه بافت
رج پشت 3عدد کور کرده ادامه بافت
رج بعدی 2عدد کور کرده ادامه بافت
رج پشت 2عدد کور کرده ادامه بافت
رج بعدی یک عدد کور کرده ادامه بافت
رج پشت یک عدد کور کرده ادامه بافت
از این به بعد در ابتدا هر رج یکی کور میکنیم تا تعداد دانه ها به 30 عدد برسد بعد یک دفعه کور میکنیم .
وقتی پشت را هم بافتیم  .
برای حاشیه یقه دور یقه دانه گرفته و حاشیه را هم میبافیم . دستور و عکس از حمیده

برای ذخیره و یا کپی دستور و عکسها درسمت چپ سایت روی بنر سیز رنگ را کلیک کرده و نحوه ذخیره را مشاهده کنید.

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn