تبدیل واحد وزن به واحد حجم 

20 اونس (1 پاینت انگلیسی)  اندکی بیشتر از نیم لیتر است. تقریبا 575 میلیتر انگلیسی معادل متریک

1 اونس : 25 میلی لیتر
2 اونس : 50 میلی لیتر
3 اونس : 75 میلی لیتر
4 اونس : 100 – 125 میلی لیتر
5 اونس : 150 میلی لیتر
6 اونس : 175 میلی لیتر
7 اونس : 200 میلی لیتر
8 اونس : 225 میلی لیتر
9 اونس : 250 میلی لیتر
2/1 پاینت یا 10 اونس : 275 – 300 میلی لیتر
1 پاینت یا 20 اونس : 575 – 600 میلی لیتر
35 اونس : 1000 میلی لیتر 1 لیتر
یک لیتر برابر است با 1000 میلی لیتر , 100 سانتی لیتر و 10 دسی لیتر

میلی لیتر به پیمانه ( میلی لیتر یا سی سی )

100 میلی لیتر = 1/4  پیمانه
200 میلی لیتر = 3/4  پیمانه
250 میلی لیتر = ۱ پیمانه
300 میلی لیتر = 1 و  1/4  پیمانه
400 میلی لیتر = 1 و 1/2  پیمانه
500 میلی لیتر = 2 پیمانه
600 میلی لیتر = 2 و 1/4  پیمانه
700 میلی لیتر = 2 و 3/4 پیمانه
800 میلی لیتر = 3 پیمانه

میلی لیتر به لیتر
250 میلی لیتر = 1/4  لیتر
500 میلی لیتر = 1/2  لیتر
750 میلی لیتر = 3/4 لیتر
1000 میلی لیتر = ۱ لیتر

 

از جدول : تبدیل اندازه پیمانه به گرم و اونس و برعکس


 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn