هل سبز : Cardamon
زنجبیل : Ginger
رازیانه : Fennel
پودرسیر تفت داده شده :  Roast garlic
گشنیز  : Coriander
پاپریکا :  Paprika
میخک : Clove
خردل :  Mustard
فلفل سیاه : Black Pepper
دارچین : cinnamon
جوز هندی : Nutmeg
نمک : salt
زیره سبز : Cumin
زیره سیاه : Caraway
سماق :Sumac

تخم گشنیز : Coriander Seeds 
رازیانه : Fennel Seed 
پودر خردل : Mustard Powder
پودر جوز هندی : Ground Nutmeg
پودر زنجبیل : Ground Ginger
پودر میخک : Ground Cloves
پودر زیره سبز : Ground Cumin

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn