13077765992_copy

cake-decorating-techniques21

نمونه فرم خامه را روی کاغذ مشاهده میکنید. با فشار دست و دفعات پرس کیسه خامه میتوانید فرم دنباله دار درست کنید که در شکل زیر دیده میشود .

barg1_copy

 

barg2

این ماسوره ها مناسب تزیین خامه و خمیر و کرم به شکل بر هستند و در اندازه های متفاوت موجود هستند .مورد استفاده آن را در دستور کرم رویال رنگی جهت تزیین کیک میتوانید مشاهده کنید .

barg1

 

شماره های سمت راست تصویر  112 و 113 و 115 و 366

شماره های وسط تصویر 65 و 67 69 و 74  , 349 و   352a   ,  326 

شماره های سمت چپ تصویر 65a , 66 , 68 , 73 , 75 , 352 , 70

leaf

barg4

فرم دادن خامه طبیعی

برای زدن خامه

زیر ظرف خامه هنگام زدن و فرم دادن

فرم دادن خامه با پودر خامه گیاهی

فرم دادن خامه طبیعی

فرم دادن سریعتر خامه

فرم دادن سریع به خامه 1

فرم دادن سریع به خامه 2

استفاده از پودر آگار آگار در خامه

برای زدن خامه

رنگهای خوراکی

اضافه کردن رنگ به خامه

در این جدول تمامی اشکال و شماره ها آن ها مشاهده میشود : جدول و شماره های ماسوره خامه پاش در سفره خونه

نکات مربوط به خامه و زدن و فرم دادن آن در سفره خونه

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn