44344

برای خامه کشی و تزیین باید همه اطراف کیک را  دید و بتوان به یک اندازه به همه اطراف آن خامه مالید و با پالت صاف کرد . این کار نیاز به گرداندن کیک دارد . برای این منظور از پایه های گردان استفاده میکنند که صفحه ایست گرد روی پایه ای گردان . که کاملا 360 درجه میچرخد و کار خامه کشی به سهولت انجام میگیرد .

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn