نکات مربوط به شهد یا شربت بار در سفره خونه

1 شهد یا شربت بار برای کیک ها و تهیه شیرینی ها
2 قوام آمدن شهد یا شربت 7
3 قوام آمدن شهد یا شربت 6
4 قوام آمدن شهد یا شربت 5
5 قوام آمدن شهد یا شربت 4
6 قوام آمدن شهد یا شربت 3
7 قوام آمدن شهد یا شربت 2
8 قوام آمدن شهد یا شربت

همه نکات مربوط به شهد یا شربت بار در سفره خونه

نکته : برای جذب شهد به داخل شیرینی ها : اگر شیرینی ها داغ باشند باید آنها داخل شربت سرد قرار داد و اگر شربت داغ باشد شیرینی ها باید سرد باشند . 

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn