10

خمیرمایه چیست و چگونه به ور آمدن نان ها کمک میکند ؟

خمیرمایه تازه

جایگزین کردن خمیر مایه خشک و فوری

خمیر مایه و انواع متفاوت و فرق آنها

بهبود دهنده نان یا آرد

علت سفتی نان

علت وجود شکر در خمیر

آب در تهیه خمیر و نکته مهم

استفاده از نمک در خمیر

مواد تشکیل دهنده خمیر ترش

تهیه خمیر ترش sour dough

جایگزین کردن خمیر مایه خشک و فوری

مصرف خمیر مایه

مقایسه دو نوع خمیر مایه

نگهداری خمیر مایه

مدت عمل آوری خمیر مایه

خمیر مایه مناسب و خوب

عملکرد خمیر مایه

خمیرمایه و دمای آب

خمیر مایه خشک معمولی active dry yeast

خمیر مایه فوری instant yeast

پاسخ و پرسش در مورد نان و نانوایی 1

6 پاسخ و پرسش در مورد نان و نانوایی 10
7 پاسخ و پرسش در مورد نان و نانوایی 9
8 پاسخ و پرسش در مورد نان و نانوایی 8
9 پاسخ و پرسش در مورد نان و نانوایی 7
10 طرز تهیه خمير ترش سنتي
11 جایگزین کردن خمیر مایه خشک و فوری
12 اصطلاحات خمیری !
13 پاسخ و پرسش در مورد نان و نانوایی 6
14 اطلاعاتی در مورد نانوایی تنور پنجم
15 پاسخ و پرسش در مورد نان و نانوایی 5
16 اطلاعاتی در مورد نانوایی تنور چهارم
17 پاسخ و پرسش در مورد نان و نانوایی 4
18 پاسخ و پرسش در مورد نان و نانوایی 3
19 پاسخ و پرسش در مورد نان و نانوایی 2
20 اطلاعاتی در مورد نانوایی تنور سوم
21 پاسخ و پرسش در مورد نان و نانوایی 1
22 اطلاعاتی در مورد نانوایی تنور دوم
23 اطلاعاتی در مورد نانوایی تنور اول

ریزنکته های نانوایی

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn