ميتوان خمیرمایه را در جاي خشك و خنك در ظروف سربسته تا 15 ماه نگهداري كرد،پس از انقضاي تاريخ مصرف آن را مورد استفاده قرار ندهید. پس از باز شدن بسته اصلی در یخچال نگه داری شود.

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn