sfoodcourt22

به نام خدا

مواظب همدیگه باشیم!
از یه جایی بــه بعد

دیگه بزرگ نمیشیم؛ پیر میشیم
از یه جایی بــه بعد

دیگه خسته نمیشیم؛ می بُرّیم
از یه جایی بــه بعد

دیگه تکراری نیستیم؛ زیادی هستیم...!!
پس قدر خودمون، خانواده مون، دوستانمون، زندگیمون و کلأ حضور خوشرنگ مون رو تو صفحه ى دفتر وجود بدونیم

محبت تجارت پایاپای نیست، چرتکه نیندازیم که من چه کردم و تو در مقابل چه کردی!
بیشمار محبت کنیم.

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn