5666

عزت نفس ارزیابی ما از شایستگی هایمان است که برتجربیات هیجانی، رفتار آتی و سازگاری روانی دراز مدت ما تاثیر می گذارد. لحظه ای به عزت نفس خود فکر کنید. شما غیر از ارزیابی کلی از ارزش خودتان به عنوان یک انسان ارزیابی های متعددی نیز از خود دارید. برای مثال شاید خودتان را از دید دیگران بسیار دوست داشتنی بدانید یا درت کالیف دانشگاه خود را بسیار خوب بدانید، اما در زمینه ورزش تا اندازه ای شایسته بدانید. عزت نفس کودکان پیش دبستانی به اندازه کودکان بزرگ تر و بزرگسالان چندان مشخص نیست و معمولا توانایی خود را خیلی زیاد و دشواری تکالیف را کمتر از حد ارزیابی می کنند.
در دوره ای که کودکان پیش دبستانی باید در مهارت های جدید تسلط یابند، عزت نفس زیاد به کمک آنها می آید. اغلب کودکان پیش دبستانی می دانند که بزرگ تر و قوی تر می شوند و می فهمند که شکست در یک موقعیت، اغلب به موفقیت در موقعیت دیگر تبدیل می شود. شکیبایی و ترغیب بزرگ ترها که می دانند اگر کودکی در دوچرخه سواری مشکل دارد یا نمی تواند با قیچی چیزی را ببرد می تواند پس ازمدتی آن کار را انجام دهد اعتقاد کودک را به توانایی هایش تقویت می کند.

112222

برای پرورش خود انگاره سالم در کودکان پیش دبستانی راهکارهای زیر کمک کننده است :

▪ با فراهم کردن فرصت های مناسب نشان دهید که می خواهید باکودک باشید.
▪ بدون قضاوت کردن، فقط گوش کنید و برخی از افکار و احساسات خود را ابراز کنید.
▪ مشارکت متقابل به کودکان کمک می کند احساس با ارزش بودن کنند.
▪ انتظارات خود را درست تنظیم کنید و وقتی از کودک می خواهید کاری را انجام دهد که از توانایی های او فراتر است، او را یاری کنید و برکار یا رفتار سازنده کودک تاکید کنید.
▪ با تاکید بر تحسین به جای پاداش های مادی خودانگیزی را تقویت کنید.
▪ به جای این صرفا بگویید «خوب است»،به تلاش ها و دستاوردهای خاص او اشاره کنید.
▪ کار هنری و سایر دستاوردهای کودک رانمایش دهید و افزایش مهارت او را یادآوری کنید.
▪ حق انتخاب، به کودکان احساس مسئولیت و کنترل بر زندگی می دهد.
در صورتی که کودکان هنوز قادر به تصمیم گیری نباشند، آنها را درگیر انتخاب های آسان کنید، مثلا اجازه دهید آنها تصمیم بگیرند چه موقعی و به چه شکلی تکلیف خود را انجام دهند.
▪ هیجان های کودک را تایید کنید
▪ احساس های نیرومند کودک را بپذیرید و راه های موثری برای برخورد با آنها پیشنهاد کنید.
▪ در صورتی که هیجان منفی کودک ناشی از اهانت به عزت نفس او باشد، او را تسلی دهید و در عین حال موقعیت را به صورت معقول ارزیابی کنید تا کودک احساس کند مورد حمایت قرار دارد. گردآوری از : اشرف مخلوقات

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn