1f4t4596

واحدهای اندازه گیری :


متر
واحد اندازه گیری ابعاد متر است که برابر یک چهل میلیونیم محیط کره زمین است.
دسیمتر1
هردسیمتر برابر 1/0 متر است یعنی اگر 1 متر را به 10 قسمت مساوی تقسیم کنیم هر بخش 1 دسیمتر است.
سانتیمتر
هر سانتیمتر برابر با 01/0 متر است یعنی اگر 1 متر را به 100 قسمت مساوی تقسیم کنیم هر بخش 1 سانتیمتر است.

 

میلیمتر
هر میلیمتر برابر با 001/0 متر است یعنی اگر 1 متر را به 1000 قسمت مساوی تقسیم کنیم هر بخش 1 میلیمتر است.
یارد
واحد اندازه گیری در برخی کشورهاست که به اجزاء زیر تقسیم میشود:
فوت
هر فوت برابر است با 3/1 یارد.
اینچ
هر اینچ برابر است با 36/1 یارد
به طور کلی هر اینچ برابر است با 4/25 میلیمتر، بنابراین برای تبدیل اینچ به میلیمتر باید اندازه مشخص شده بر حسب اینچ را در عدد 4/25 ضرب کرد.
برای تبدیل میلیمتر به اینچ باید اندازه داده شده بر حسب مبلیمتر را بر 4/25 تقسیم کرد.

الگو
تصویری آنچه در نظر دارید که با استفاده از وسائل کار و اندازه گیری قابل رسم است جهت تهیه لباسی مناسب و بدون اشکال .


وسائل مورد نیاز :
کاغذ برش، که به دوصورت گراف و روغنی عرضه میشود. کاغذ گراف به صورت کاهی زرد تیره و یا سفید است و کاغذ روغنیکه بیرنگ است و باری کپی کردن الگو و یا تغییرات در الگو استفاده میشود.
مداد، برای کشیدن خطوط مورد استفاده قرار میگیرد. مداد رنگی برای نشان دادن خطوط و تغییرات مورد استفاده است.


وسایل اندازه گیری
از آنجائیکه اندازه گیری اولین قدم برای کشیدن الگو است پس باید دقیقترین اندازه ها را با ابزارهای اندازه گیری به دست آورد. مهمترین این ابزار عبارتند از: متر، خط کش ساده،خط کش بلندمتری یا خط کش T ، گونیا و اشل خیاطی.
رولت که جهت انتقال طرح روی کاغذ و یا پارچه به کار میرود.
قیچی ابزاری است که برای برش انواع مواد و پارچه مورد استفاده قرار میگیرد.
سنجاق (سوزن ته گرد) که برای ثابت نگه داشتن الگو به روی پارچه مورد استفاده قرار میگیرد.

موارد مهم در اندازه گیری
از آنجائیکه مهمترین نکته داشتن اندازه های دقیق، درست و صحیح می باشد پس باید اینکار را با دقت زیادی انجام داد تا نتیجه کار مطلوب و مورد پسند باشد. در هنگام اندازه گیری علاوه بر یادداشت اندازه های مورد نیاز جهت رسم الگو باید نواقص اندام را هم در نظر بگیرید مثلا" باسن برجسته تر از پشت است، در قسمت پشت کمی خمیدگی دارد و ............
اندازه گیری
برای اینکار نواری به دور کمر بسته و بلندی جلو را از زیر نوار بسته شده تا زمین میگیریم. بلندی پشت را از زیر نوار بسته شده تا روی زمین میگیریم. بلندی پهلو را از زیر نوار بسته شده تا روی زمین میگیریم.
برای دور باسن کوچک متر را در محل استخوان لگن خاصره گذاشته و اندازه میگیریم.
برای دور باسن بزرگ متر را روی برجسته ترین نقطه باسن گذاشته و دو سر متر را روی هم می آوریم.
دور کمر را هم از روی نواری که بسته ایم اندازه میگیریم.
بلندی باسن بزرگ را از زیر نوار بسته شده تا برجسته ترین نقطه باسن(که برای اندازه گیری دور باسن استفاده کرده ایم )قرار داده و اندازه گیری میکینیم.
بلندی باسن کوچه 2/1 بلندی باسن بزرگ است.


اندازه های لازم جهت کشیدن الگوی اولیه دامن
قد جلو تا زمین، قد پشت تا زمین، قد پهلو تا زمین، دور باسن کوچک، دور باسن بزرگ، بلندی باسن کوچک، بلندی باسن بزرگ.
اندازه های لازم برای الگوی اولیه بالاتنه و آستین
بلندی جلو، کارور جلو، بلندی پشت، کارور پشت، دور سینه، فاصله سینه، بلندی سینه، دور گردن، کنفورماسیون، سرشانه، اندازه آستین تا آرنج، اندازه آستین تا مچ، دور حلقه، دور بازو،دور مچ، دور کمر، دور باسن بزرگ، دور باسن کوچک، بلندی باسن بزرگ، بلندی باسن کوچک.
اندازه های لازم برای الگوی شلوار
دور کمر، دور باسن بزرگ، بلندی باسن بزرگ، بلندی شلوار از خط کمر تا زمین، اندازه کمر تا زانو(بلندی زانو)، دور دمپا، دور زانو . مطالب از ندا : بندرعباس

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn