Monabat_kaghazi_20

برای تهیه تابلو و بعدا برای تهیه صنایع دستی پتینه نیاز دارید که حتما روش تهیه اینها رو یاد بگیرید .

مواد لازم :

ورقه رنگی آ 4 به رنگهای مختلف

یک تکه قلم چوبی مانند سیخ های نازک کباب

قیچی و تیغ و قلم کاغذ بر

مقداری مروارید نقره ای

مقوای نازک سبز برای برگها

قاب چوبی باریک قهوه ای یا رنگی یا سفید

روش تهیه :


 

با تیغ درست وسط سیخ چوبی رو برش میدهیم که بشود لبه کاغذ را داخل برش آن جا داد و کاغذ را پیچید . البته برای اینکار ابزار خاصی وجود دارد که در فروشگاه های لوازم کاردستی به فروش میرسد ولی من با ابزار ابتدایی و بدون هزینه آن را انجام دادم که برای شما شرح میدهم .

monabat_kaghazi_2

کاغذها را به شکل نوار باریکی با قیچی میبریم و سر کاغذ را داخل برش گیر میدهیم . بعد به ارامی دور سیخ میپیچیم .

monabat_kaghazi_3

هرچه نوار باریک تر شود منبت ظریفتر و کار قشنگ تر خواهد شد . هرچه نوار بلند تر شود منبت بزرگتر خواهد شد . میتوان از دو نوار کاغذ با رنگ های متفاوت رویهم و یا دنبال هم استفاده کرد و گل دو رنگ تهیه کرد .

monabat_kaghazi_4

بعد از پیچیدن نوار با شل کردن و سفت کردن میشود اندازه گردی آن را تعیین کرد . و سپس از روی سیخ بیرون آورد و لبه انتهایی را چسب زد و ثابت کرد .

monabat_kaghazi_5

برای تهیه گل های متنوع میتوان نوار کاغذ را کمی پهن تر برید و بعد از لبه کاغذ دو سوم نوار را برش های هم اندازه زد .در شکل زیر برش های لبه کاغذ مشخص شده . حتی میتوان مانند نوار زرد رنگ در شکل زیر , لبه ها را اریب برش نازک زد که بعد از پیچیدن نوار , لبه ها به طرف بیرون فر بخورد .در شکل ها بعدی مدل فر خوردن این نوار زرد را خواهید دید .

monabat_kaghzi_6

بعد از پیچیدن نوار , لبه انتهایی چسب میخورد و سپس به ارامی از روی سیخ خارج میشود . بعدا این برش ها بعنوان گلبرگ ها به طرف بیرون برمیگردند .

monabat_kaghzi_8

با فشار انگشت میتوان گلبرگ ها را بطرف بیرون , از هم باز کرد . میان هر گل و وسط گلبرگها میتوان از یک منجوق یا مروارید رنگی یا نقره ای استفاده کرد .

monabat_kaghzi_9

آرایش و چیدمان گل ها و نصب آن روی مقوای تابلو سلیقه ایست . میتوان میان گل ها با این نوار های باریک و فرخورده ساقه درست کرد . و یا لبه ساقه ها را به آرامی به شکل  اریب برش زد و پس از پیچیدن و باز کردن فر نوار مانند ساقه پیچ خورده مشاهده میشود .

برای فر دادن با نوک قیچی میتوان نوار را از ابتدا تا انتها به ارامی کشید و فر داد .

میتوان از دو نوار رنگی برای پیچیدن منبت استفاده کرد که در اینصورت گلبرگ های دو رنگ خواهید داشت . روی گل بنفش رنگ مشاهده میکنید . هم میتوان دو نوار را روی هم گذاشت و پیچید و هم میتوان دو نوار را بهم چسباند .

monabat_kaghzi_10

monabat_kaghzi_11

در تصویر زیر  - شماره یک را مشاهده کنید که نوار ابتدا روی سیخ چوبی پیچیده شده و انتهای نوار رها شده و با لبه نوک قیچی کشیده شده تا فر بخورد .

شماره دو هم نوار مقوایی و کمی ضخیم تر است که با نو قیچی به سمت خارج فر خورده .

شماره 3 که سبز است  نوعی دیگری از منبت گرد است که با فشار منبت گرد میان دو انگشت  به یک سمت - به اشک تبدیل شده .

اگر به دو طرف به ارامی فشار وارد شود نوک هر دو ظرف تیز خواهد شد و به منبت چشمی شکل تبدیل خواهد شد که نمونه آن در شکل زیر با صورتی و زرد و آبی مشاهده میشود . کلا با همین منبت گرد میتوان اشکال متفاوت خلق کرد که اشکی و چشمی نوعی از آن هستند .

monabat_kaghzi_12

در شکل زیر نمونه اشکی و چشمی را مشاهده میکنید .شماره یک و شماره 2 اشکی هستند و شماره 3 با رنگ سبز , منبت اشکی است .موارد استفاده هریک را به مرور خواهید دید .

monabat_kaghzi_13

از مقوای نازک سبز میتوان برگهای کوچک و نوار های نازک برای ساقه برید و میان گل ها نصب کرد .

این پروانه با استفاده از این نوار های منبت تهیه شده : دوتا منبت اشکی بنفش در زیر و دو تا منبت چشمی در بالا با رنگ صورتی و دو تا منبت فر خورده با زرد در بالا مشاهده میشود .

در وسط بدن پروانه یک منبت بیضی از رنگ بنفش کمرنگ است که وسط آن فشار بیشتری وارد شده تا دو تکه شود و محل اتصال 4 تا منبت چشمی و اشکی است .

از مروارید نقره ای برای تزیین روی آنها استفاده شده و چسب خورده .

monabat_kaghzi_14

با فشار ارام انگشت دست میتوان منبت های ریز و درشت را مانند اشک یا مانند چشم شکل داد و از آنها بعنوان برگها جوان و شاداب و ریز میان برگها استفاده و نصب کرد . در شکل زیر میتوان چیدمان گل ها و برگها و ساقه ها رو از نزدیک مشاهده کرد .

monabat_kaghzi_15

کارهای دستی و هنرهای تزیینی در سفره خونه

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn